Beredskaps vanntank

Movar

Arvid Gimre AS har levert en beredskaps vann tank til MOVAR på Østlandet

Fuel Proof drivstoff sikre tank produkter selges over hele landet. Vi har bred erfaring. har vært importør  siden 2004. Arvid Gimre har vert involvert i salg og videre utvikling/modifisert dieseltanker for de Norske markede i Norge. Nesten siden Fuel Proof startet opp sin produksjonen i England. Flere av de Norske tilpassinger er også blitt solgt i resten av verden der Fuel proof selger sine produkter 
 
Vanntank produsert i rustfritt stål for beredskap på hjul for transport på offentlig vei. Kunder på Jæren som har inntil nå er  IVAR - Gjesdal  og Stavanger kommune. Dette var et produkt IVAR i Rogaland sammen med Arvid Gimre fikk Fuel Proof til å produsere. Det er stadig mer fokus på sikkerhet og beredskap med sikrere vanntilførsel for både mennesker og dyr.

For mer info se www.movar.no ​

Litt info om nødvann
:

Ny rapport: Veiledning i nødvannforsyning

A249 - Veiledning i nødvannsforsyning

Beredskap i vannsektoren
 
MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av 5 kommuner. MOSS - RYGGE - RÅDE - VESTBY - VÅLER
MOVAR leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av, og som det ikke vil gå lang tid før man vil etterlyse hvis de uteblir.

Dette dreier seg om produksjon av ca. 7 millioner kubikkmeter godt drikkevann, rensing av ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å opprettholde en ren fjord, innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 105 000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere. Dette er viktige tjenester som de fleste innbyggerne nok tar for gitt, så lenge ting fungerer som det skal.

MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby.

Selskapet har sitt forretningskontor i Rygge.
MOVAR er en forkortelse for MOsseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon.
MOVARS visjon: FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER I MILJØETS OG SAMFUNNETS TJENESTE