Beredskapstanker for Drikkevann!

Beredskapstanker for Drikkevann!
Vi har tilgjengelig 2 2000 liter og 1 1100 liter beredskapstanker på lager og til en god pris! 

Drikkevannsforskriften §9 pålegger vannverkseier å legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære ledningsnettet. Målsettingen med dette prosjektet har vært å avklare vannverkseiers ansvar for leveringssikkerhet i henhold til drikkevannsforskriften, beskrive hvilke vurderinger som bør gjennomføres og hvilke planer som bør utarbeides, samt innhente praktiske erfaringer med tilpasninger og tekniske løsninger for nødvannforsyning. I rapporten er det gitt anbefalinger om norm for utstyr brukt til nødvannforsyning, og dimensjonering av nødvannforsyningen.

Gjennom et Norsk Vann prosjekt er det innhentet erfaringer, praktiske eksempler og informasjon om ROS-analyser, beredskapsplaner, beredskapsøvelser og beredskapskommunikasjon under krise. Disse er samlet på sine områder på denne portalen, som vil være et “levende”—og fortløpende oppdatert—hjelpeverktøy for vannverkene i årene fremover.

Arbeidet har hatt hovedfokus på ROS og beredskap innen vannforsyning, men avløpshåndtering er inkludert for utvalgte tema.

Arbeidet i prosjektet er utført av SINTEF i samarbeid med Norconsult. Ulike vannverk i Norge har bidratt med informasjon. Informasjonen er anonymisert i den grad det er nødvendig ut i fra ønsket om ikke å vise sårbarheter til enkelt vannverk.

Studie og vannvakt

I den senere tid har det også kommet til et eget studie; Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, samt at Folkehelseinstituttet har opprettet en Nasjonal Vannvakt. Begge deler nyttige bidrag til å opprette en god beredskap.

https://www.norskvann.no/index.php/ko...

Produsent Fuel Proof 

Stavanger kommune sin beredskap Vanntank produsert i rustfritt stål for beredskap  transport på offentlig vei. Andre på Jæren som har  vann beredskaps tilhenger er det offentlige kommune eide foretaket  IVAR  og 

Fuel Proof drivstoff sikre tank produkter selges over hele landet. Vi har bred erfaring. har vært importør  siden 2004. Arvid Gimre har vært involvert i salg og videreutvikling/modifisert dieseltanker for de Norske markedet i Norge. Nesten siden Fuel Proof startet opp sin produksjonen i England. Flere av de Norske tilpasninger er også blitt solgt i resten av verden der Fuel proof s

I drikkevannsforskriften er alle vannverk pålagt å utarbeide planer for vannforsyning uten bruk av det ordinære ledningsnettet. Mange vannverk har vært usikre på hvordan dette kravet skal tolkes og hva Mattilsynet vil kreve. Norsk Vann har nå utarbeidet en veiledning i nødvannforsyning som vil være nyttig for vannverk som skal lage planer for dette. 

Rapporten bygger på erfaringer fra de vannverk som har arbeidet med temaet og høstet erfaringer. Veiledningen gir derfor en anbefaling om hvordan en kan komme i gang og gjennomføre planarbeidet. Det praktiske innholdet i planene må imidlertid baseres på lokale forhold og forutsetninger. 

Foruten en gjennomgang av regelverk og ansvar, samt erfaringer og eksempler, gir veiledningen anbefalinger om følgende forhold:

* Dimensjonering

* Valg av tekniske løsninger og innkjøp av utstyr

* Organisering

* Planlegging og øvelser

Et sentralt punkt i veiledningen er at vannverket må samarbeid med andre aktører allerede på planstadiet. Små hendelser kan vannverket normalt håndtere selv. Ved litt større hendelser vil omfanget av arbeidet fort bli større enn vannverket selv har ressurser til. Dette kan være transport, distribusjon, trafikkdirigering, vakthold, informasjon osv. Hvilket behov helseinstitusjoner og sjukehus har for nødvann, og hvordan dette skal løses i praksis, krever god planlegging sammen med bygningseier.

Vanntank 1100 Liter  produsert i rustfritt stål 316L. 

Tanken har dobbel bunn.

Elektrisk, varmeovner, Slange trommel, Inkluderer 316L. 

Utstyrt med Grundfos pumpe,  kW rustfritt  pumpe med kapasitet på 6,4 Bar @ 100 l / min CMBE3- 62 I-U-C-C-D-A  2x 230V. 

Lys med IP66 vippebryter 1 "tappe ventilfjær. 

Vårt utvalg av vanntanker er tilgjengelig i flere kapasiteter og utførelser. Tankene er UV stabilisert for å tåle vær og vind og er svært slitesterk. Over grunn og under grunns vanntank . Landbruk er stor forbruker av rent drikke vann til husdyr og renhold. Husdyr har ikke altarnativer til å få i seg drikkevann en det vi mennesker gir dem. 

Beredskap i vanntilførselen til husdyrproduksjon er også livsviktig 

Husdyr som er ute på beite  trenger også store mengder rent drikke vann 

Tørken i 2018 rammet landbruket

 Dette er et produkt Jone Bakke Overingeniør i IVAR IKS  Rogaland sammen med Arvid Gimre fikk Fuel Proof til å produsere.

Kan leveres i 1100L (henger totalvekt 2000 kg) og 2000 L versjon. (Henger totalvekt 3500kg)

Teknisk informasjon: 

Twin Axle Highway water Bowser White 316L SS Inner. Beredskapstank drikkevann water Bowser White 316L SS Inner.
2.2 kW booster pump with inverter 6.4 Bar @ 100 l /min CMBE3-62 I-U-C-C-D-A 2x 230V light units with IP66 rocker switch 1" tap valve spring return outside cabin. 

2000L Drikkevann Beredskapstank. 2029-250 Grundfos CMBE 1-44 AVBE Water pump-2080-044 1 in S/S Y Strainer- 2420-450 Vacupress Food grade hose 3/4 in per metre-2500-090 Spring Rewind Painted Reel (up to 14m x 1 in ) no hose-2571-075 Challenger 230v 15w LED Floodlight-2650-090 Power cord reel 15mt/3 core Spring rewind-

2700-501 F-20L-702 aluminium manhole cover c /w gasket & PV-3555-005 Drip cap Aluminium 1 1 /2in with chain-4120-120 Chint Garage A28600/2 63A RCD 6A & 16A MCB- 4128-520 MK Masterseal IP56 2G 1W Switch with neon- 2x 4195-000 500W Slimline Panel Heater with 24 Hour Timer LEVPH500TPS- 2x 4196-330 ESR E324 32A 4 pole rotary isolator