Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Denne videoen handler om Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019. Agriculture Gimre Samdrift DA Cattle milk and meat production 2019.

1 Del. (storfe på halm talle) 
   Foring av  100-130  stykk  kalver med melk til en hver tid.
   Ca 280 av de minste går på halm talle. 
   Melking av kyr i melke karusell. Ca 120 kyr melkes 2 ganger om dagen.
Fokus på Tørr halm Super Pro combi fuktighet og temperatur måler for halm og høy baller.  

2 Del. Grovfor  handtering daglig for ca 1000 storfe  . 
   Totalt 1300 stykk med smått og stort. 
   MX kombi grab. + andre redskaper til foring fra MX vil ble presentert. 

3 Del. Inhøsting av Grovfor / grass  handtering. maskiner utstyr 
   Totalt drifter  Gimre samdrift DA. 1800 mål / 180 Hektar.
    Fordelt på totalt 17 stykk gårdsbruk som var selvstendige på 1970 talet 
    Fokus på diesel tank effektiv fyling av Claas Jaguar. JCB Hjullaster i en hektisk hverdag.    

4 Del.  Våronna,  Arbeid våren år 2020 kommer neste år, maskin som er i bruk. 
   5 stykk traktorer på over 230 hk + noen eldre mindre, 
   Ny gjødsel pumpe. Tilsvarende Kimadan sin mulitpumpe for gjødsel  som ikke produseres lenger   dessverre.
    Arvid Gimre As jobber med et prosjekt å få produsert noe tilsvarende funksjon og fleksibilitet. Noe       økt lastekapasitet

5 Del. Høsting og tørking gras til  høy. +++ Silo slåtte  år 2020
   Super Pro combi fuktighet og temperatur måler for høy og halm  baller. 
   MX  balle hanterings utstyr for runde og firkanta blir presentert.

Arvid Gimre AS vil satse på gjødsel utstyr som reduserer jord pakking fremover.

Vi går inn i 2020.
Arvid Gimre AS vil satse på gjødsel utstyr som reduserer jord pakking fremover.

Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark

Var på gårds besøk i Norway for å lære mer om Norsk landbruk. Og ikke minst Lære Arvid Gimre opp i utstyret som er levert for det Norske markede.
Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark
Nyhet! Kommer 2020

Nyhet! Kommer 2020

Bulk diesel tanker Kombi, Super pro Combi Fuktighets & Temperature måler, Norsk lagrings tør halm baller, Manubal® W500 ... og mer!
Nyhet! Kommer 2020

Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Denne videoen handler om Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019. Agriculture Gimre Samdrift DA Cattle milk and meat production 2019.
Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Denmark Jarle Skei and Arvid Gimre study PLOEGER self-propelled collection tear / Liner for grass
Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Filmet i Danmark Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik

Resultatet kan du se på denne filmen
Filmet i Danmark Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik