Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark

Var på gårds besøk i Norway for å lære mer om Norsk landbruk. Og ikke minst Lære Arvid Gimre opp i utstyret som er levert for det Norske markede.

Det er alltid noen små justeringer som må til for å få maskinen mest mulig optimal og funksjonell.  Jytte og Bjarne Madsen driver selv 2 mindre melke bruk i Danmark. 1 stykk vanlig løsdrift  med Spalter og en besetning på dyp Strøelse, ( halm talle).
 
Jytte og Bjarne Madsen praktisere  som rådgivere (helt gratis )deler sin mange årige erfaring med sine kunder dem leverer utstyr til.  Danmark leverer dem alltid maskinen (strø maskiner) på gården og selv er med å kjører maskinen i gang for sine kunder. ( dette vil også ble praktisert i Sør Norge nå i starten, inntil Arvid har opparbeidet seg nok erfaring med alle maskiner dem kan levere. JB Maskiner leverer strø maskiner til  alle typer husdyr også fjærfe. ++++++ 

Jytte og Bjarne fikk takket være Svein i Agder Anleggsenter. Testet ut Wacker Neuson WL20e EL mini lasster. (Produsert av Weidemann i Tyskland) for førte gang. Som ble levert på rekordtid fra Agder Anleggsenter.  
Myten at Sørlendinger er så trege fikk ble bevist ikke  gjelde alle. Jeg ringde Svein I Agder  anleggsenter.kl 8 tiden morgenen, om dei kunne leverte en EL mini laster. (jeg så han forhandlet da jeg var på åpningen  av Agder Anleggsenter. ) Kl 14 00 samme dag  var maskinen levert, (Ca 4 timer kjøring nå med veg omlegningen på E 39)  og Jytte og Bjarne fra JB maskiner som var her  fikk teste SKOVBO  halm strø/blåseren.  Dem hadde ikke blitt teste ut denne type tidligere med  EL drevet Mini laster. Som fungerte utmerket 100% .
 
Arvid Gimre AS sendte med noen landbruks redskaper som kan benyttes både i landbruk og anlegg virksomhet. Prøve å teste  om det kan være et marked for noe  kombi Anlegg/landbruks redskaper på sørlandet. På Lista er det i det minste store områder med landbruk og sikke noe i inn landet også.

***

ENGLISH:
 
Jytte and Bjarne Madsen from JB Maskiner Strø and barn technique from Denmark. was on a farm visit to Norway.
To learn more about Norwegian agriculture. And not least, Arvid Gimre is trained in the equipment supplied for the Norwegian market. There are always some small adjustments that are needed to get the machine as optimal and functional as possible. Jytte and Bjarne Madsen own 2 smaller milk farms in Denmark. 1 piece of regular loose operation with slots and a crew on deep bedding, (straw count).
 
Jytte and Bjarne Madsen practice as advisors (totally free) sharing their many years of experience with their clients to whom they supply equipment. Denmark always supplies them the machine (sprinkle machines) on the farm and is even running the machine for their customers. (this will also be practiced in southern Norway at the beginning, until Arvid has accumulated enough experience with all the machines they can supply. JB Machines supplies litter machines for all types of livestock including poultry. ++++++
 
Jytte and Bjarne got thanks to Svein in Agder Anleggsenter. Tested out the Wacker Neuson WL20e EL mini laser. (Produced by Weidemann in Germany) for the first time. Which was delivered in record time from Agder Anleggsenter.

The myth that Southerners are so slow got proved not to apply to everyone. I called Svein I Agder plant center at 8 o'clock in the morning, if they could deliver an EL mini loader. (I saw him negotiated when I was at the opening of Agder Anleggsenter.) At 14.00 the same day the machine was delivered, (About 4 hours drive now with the road conversion on E 39) and Jytte and Bjarne from JB machines who were here got to test SKOVBO straw sprinkler / blower. They had not been tested this type of early on with EL powered Mini loads. That worked excellent 100%.
 
Arvid Gimre AS sent along with some agricultural implements that can be used in both agriculture and construction activities. Try to test if there can be a market for any combination Construction / agricultural implements in the southern country. At Lista there are at least large areas of agriculture and securing something inland as well.

***

Andreas Aarsvold  har modifisert  den til kalve hytter 
 
Du kan også se film fra da vi var i Danmark hos Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik. Se  Link  https://youtu.be/CJlwTq1KnDI
 
 

Arvid Gimre AS vil satse på gjødsel utstyr som reduserer jord pakking fremover.

Vi går inn i 2020.
Arvid Gimre AS vil satse på gjødsel utstyr som reduserer jord pakking fremover.

Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark

Var på gårds besøk i Norway for å lære mer om Norsk landbruk. Og ikke minst Lære Arvid Gimre opp i utstyret som er levert for det Norske markede.
Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark
Nyhet! Kommer 2020

Nyhet! Kommer 2020

Bulk diesel tanker Kombi, Super pro Combi Fuktighets & Temperature måler, Norsk lagrings tør halm baller, Manubal® W500 ... og mer!
Nyhet! Kommer 2020

Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Denne videoen handler om Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019. Agriculture Gimre Samdrift DA Cattle milk and meat production 2019.
Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Denmark Jarle Skei and Arvid Gimre study PLOEGER self-propelled collection tear / Liner for grass
Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Filmet i Danmark Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik

Resultatet kan du se på denne filmen
Filmet i Danmark Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik