Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Denmark Jarle Skei and Arvid Gimre study PLOEGER self-propelled collection tear / Liner for grass

Sjåfør Lasse. Driver Lasse

Eier Martin Mariager Jakobsen
Martin Mariager Jakobsen
Åsenvej 40
9881 Bindslev

Owner: Martin Jakobsen , Driver Lasse

Importør av Fuel Proof til Norge
Importer of Fuel Proof to Norway

Beredskaps/nød drikke vanntanken se mer info www.gimre.no

Utvalg av drivstoff bowsers inkluderer enheter som er egnet for motorvei og bruke

Norsk lagringstørr halm salg/formidling se www.gimre.no

Eieren / bonden av området uttalte at det viktigste var mindre jord / forurensning i gresset han så på som den største fordelen. og mer effektiv høsting med denne selvgående oppsamlings rive// lineren. Kjør ikke over gresset først slik en traktor modell vil gjøre.

The owner / farmer of the area stated that the most important thing was less soil / pollution in the grass he saw as the biggest advantage. and more efficient harvesting with this self-propelled Liner.
Do not drive over the grass first as a tractor model will do.

En vil anta at en sparer fra 10 til 20% på tidsforbruket på innhøstingen. ( En må summere time forbruket på alt utstyret som er i bruk der snitter utgjør største kostnad. Men også 3 stykk traktor med henger har en betydelig kostnad og hjullaster totalt pr time det brukes)

Og til mindre arealer og mer hjørner/vinkler arealet har jo mer tid vil en spare. Med denne selvgående oppsamlings rive/liner, oppnår en også mindre vending/kjøring på arealet i tillegg. (redusert jord pakking og skåner selve gras matten.

Viktig med en dyktig pilot som tilrettelegger best for alle de maskiner som kommer etter han.

Hvis en legger til grunn en timepris på 2000 Nkr på selvgående oppsamlings rive som et utgangspunkt. Snitter, traktor/henger og hjul laster, time pris til sammen/totalt ca 6000 Kr pr time. Vil en enkel hode rekning selv se at det trenger ikke å ble noe mer kostbart med denne type oppsamlings rive. En oppnår flere tilleggs bonuser med dette system. stor miljø besparelser også. Maskinen bruker under halv parten av det Snitter forbruker av diesel per time.

One would assume that one saves from 10 to 20% on the time spent on the harvest. (One has to sum the hourly consumption of all the equipment in use where the cutter represents the greatest cost. But also 3 pieces of tractor with trailer has a considerable cost and wheel loads in total per hour it is used)  

And the smaller areas and more corners / angles the area has, the more time you will save. With this self-propelled collection tear / liner, achieves less turning / driving on the area as well. (reduced soil packing and spares the lawn mat.

Important with a skilled pilot who works best for all the machines that come after him.

If one assumes an hourly rate of NOK 2000 on a self-raising collection Liner as a starting point. self-propelled forage tractor / trailer and wheel loader, approx. Hourly price total / approx. NOK 6000 per hour.

Will a simple head count even see that there does not have to be anything more expensive with this type of collection tear. You get several additional bonuses with this system. great environmental savings too. The machine uses less than half of the self-propelled forage harvesters diesel consumed per hour. Følg med på nettsiden det kommer mye nyheter fremover

Da var Danmarks turen overfor denne gang og båten tar oss tilbake til Norge om en time 

Category: Film & Animation
Suggested by SME: Bruce Springsteen - Dancing In the Dark
Song: Working on the Highway
Artist: Bruce Springsteen
Writers: Bruce Springsteen
Licensed to: YouTube bySME (on behalf of Columbia); LatinAutor, UMPI, Sony ATV Publishing, CMRRA, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, UMPG Publishing, LatinAutor - UMPG, Global Music Rights LLC, and 8 Music Rights Societies
Song: Cover Me
Artist: Bruce Springsteen
Writers: Bruce Springsteen
Licensed to YouTube by: SME (on behalf of Columbia); UMPG Publishing, CMRRA, BMG Rights Management, LatinAutor - UMPG, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, Sony ATV Publishing, Global Music Rights LLC, Warner Chappell, ARESA, SOLAR Music Rights Management, LatinAutor, UMPI, PEDL, BMI - Broadcast Music Inc., and 9 Music Rights Societies
 

Arvid Gimre AS vil satse på gjødsel utstyr som reduserer jord pakking fremover.

Vi går inn i 2020.
Arvid Gimre AS vil satse på gjødsel utstyr som reduserer jord pakking fremover.

Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark

Var på gårds besøk i Norway for å lære mer om Norsk landbruk. Og ikke minst Lære Arvid Gimre opp i utstyret som er levert for det Norske markede.
Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik fra Danmark
Nyhet! Kommer 2020

Nyhet! Kommer 2020

Bulk diesel tanker Kombi, Super pro Combi Fuktighets & Temperature måler, Norsk lagrings tør halm baller, Manubal® W500 ... og mer!
Nyhet! Kommer 2020

Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Denne videoen handler om Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019. Agriculture Gimre Samdrift DA Cattle milk and meat production 2019.
Landbruk Gimre Samdrift DA Storfe melk og kjøtt produksjon 2019

Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Denmark Jarle Skei and Arvid Gimre study PLOEGER self-propelled collection tear / Liner for grass
Danmark Jarle Skei og Arvid Gimre studerer PLOEGER selvgående oppsamlings rive/ Liner for gras.

Filmet i Danmark Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik

Resultatet kan du se på denne filmen
Filmet i Danmark Jytte og Bjarne Madsen fra JB Maskiner Strø og staldteknik