Meijer Holland balehåndterings­systemer

Vår erfaring og omfattende forskning utført gjennom årene har hjulpet oss å forstå nøyaktig hva våre kunder ser etter
Kontakt oss for mer info »
Kontakt

For alle typer høy gras og halm, kommer nå i 2020 til Jæren

Det kan bli jobb for alle  eldre små firkant presser som står rundt, når en kan mekanisere handteringen fra Lesteren uten slit å svette.

Effektiviserer også Store ball firkant presser da en legger 2 og 2 balle oppå en annen. Rappe di samen 120x70 cm x 2 = 1,2 x 1,4m baller som rappes samen. Firkant baller er mye hardere /tettere presset. betydelige plast besparelser når en rapper 2 samtidig som er hardt presset.  Dei nye firkant presser ca 50% mer pr kubikk meter som er presset en tradisjonell rundball presse.  
 

Meijer Holland balehåndterings­systemer videoer

Lær mer her:

ENGLISH:

Meijer Holland - bale handling systems

For all types of tall grass and straw, will now come to Jæren in 2020

It can be a job for all older little square presses that stand around, when one can mechanize the handling from the front loader without the hassle of sweating.

Also makes Big Ball square presses more efficient as one puts 2 and 2 bales on top of another. Rape di together 120x70 cm x 2 = 1.2 x 1.4m balls which are gathered together. Square balls are much harder / denser pressed. Significant plastic savings reach a rapper 2 while being hard pressed. This new square squeezes about 50% more per cubic meter which is pressed a traditional round ball press.