Landbruk

Vår erfaring og omfattende forskning utført gjennom årene har hjulpet oss å forstå nøyaktig hva våre kunder ser etter
Kontakt oss for mer info »

Kombinere traktor og lastebil tilhengere

En fører over den vekten som er tillatt i kroken på traktor, med justering på 5 hjulet (sving skive). Dolly har eget hydraulikk system som er PTO drevet. Kan leveres som 1 og to aksler. Leveres med hydraulisk drift på akslingen.

Meijer Holland balehåndterings­systemer

For alle typer høy gras og halm, kommer nå i 2020 til Jæren. Det kan bli jobb for alle  eldre små firkant presser som står rundt, når en kan mekanisere handteringen fra Lesteren uten slit å svette.

Fuktighets & Temperaturmåler

Super pro Combi Fuktighets & Temperatur måler for høy og halm baller runde og firkanta. Med dette instrumentet /verktøy får en full kontroll på fuktighet og eventuelt varmeutvikling i baller. Om en velger lagrings tørre eller skall ammoniakk behandle halmen som ikke er lagrings tør, Får en full kontroll på ballene. (Innpakket grasballer som er bra fortørket).

Halm salg

Vi selger lagringstørr halm. I 2020 vil vi også leverer tørrgjødsel fra høns/kylling fra Jæren til Østlandet, med halm i retur. Vi planlegger også å sette opp et beredskaps lager for halm/høy og strø i nærheten av Sola flyplass. Arvid Gimre vil også investere i mobil gjødselseparator. Vi kommer ut med et mobilt anlegg og separer gjødsel. Tørrstoff leveres til Østlandet. Utstyret plasseres inn i krokkonteinere som allerede på plass.

MX

A complete range of front loaders to answer all handling requirements. For every need, and according to every tractor category and horse-power, MX creates a specific development to design handling equipment that perfectly suits the different use requirements you may have. MX makes life easier by always putting the user at the heart of its thinking.

Stolpehammer

Det blir stadig mer økende fokus på områdesikring og vern av eiendom. Og det settes større krav til sikkerhet og sikring av eiendom og løsøre.

Vanntanker

Vår erfaring og omfattende forskning utført gjennom årene har hjulpet oss å forstå nøyaktig hva våre kunder ser etter.

JB-Maskiner

JB Maskiner Strø og staldteknik  har Fokus var kvalitet / holdbarhet og bruker vennlighet.  Med sterkt fokus på kvinner i landbruket, Der rå muskelkraft ikke skal vere avgjørende i det daglige arbeidet. Kvinner skal også kunne utføre alt det tunge arbeidsoperasjoner med smarte og  effektivt hjelpemidler.

Landbruk nyheter og videoer

Flere nyheter »