Leasing av utstyr

Hvorfor lease?
  • Leasing: Bedre likviditet gir større konkurransekraft.
  • Leasing muliggjør lønnsomme investeringer nå - uten å belaste likviditeten.
  • Leasing sikrer anskaffelse av moderne utstyr, noe som igjen styrker konkurranseevnen.
  • Det er bruksretten som skaper grunnlag for lønnsomhet.
  • Alle typer driftsmidler kan leases. Forutsetningen er at gjenstandene er selvstendige enheter.
  • Fast eiendom

Arvid Gimre AS har avtale med flere aktører i markedet. Kontakt dem og se hvor du får best tilbud.

Klikk på logo under for å komme til deres nettside.