Frakt og lagring

Frakt fra Tananger havn blir normalt send med båt nord over i landet.

Østlandet og Sørlandet blir det sent med lastebil

  Står lagret inne i Driftsbygningen ( 800 m2 ) Etter avtale kan du bli hentet på Stavanger/ Sola Lufthavn kun 6 minutter med bil. Også helger og kvelder.

Våre åpningstider er meget fleksible da eg bor på plassen. KL 08:00 til 20 00

Ring for avtale så er du sikker på eg er til stede. Mobil 928 04 448

Fraktfirma vi bruker

Grodem transport

Erling mobil 468 30 046

-------------------------------------------------
Nordic Crane Stangeland AS

telefon 51 44 41 00


http://www.nordiccrane.no/

----------------------------------------------------

Merkesdal transport
telefon 51 41 47 43


http://www.merkesdal.no/

-----------------------------------------------------

NOR LINES AS Avd Sandnes

telefon 51 68 25 90

E-Mail      marianne.hana@norlines.no

 Web       www.norlines.no


Denne har ikke overlast

003